ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες απευθυνθείτε:

 κ. Δημήτρη Ασημακόπουλο, Γραμματέα Τμήματος ΜΒΓ,
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Κτίριο Φώτης Καφάτος, 
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,Αλεξανδρούπολη 68100.

Τηλ : +30-25510-30610
Fax : +30-25510-30613
email : secr@mbg.duth.gr


Συντονιστική Επιτροπή:

Διευθυντής του ΠΜΣ
Γιώργος Σκάβδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας,

Τηλ : +30-25510-30626
Fax : +30-25510-30657
email : gskavdis@mbg.duth.gr

Αναπληρώτρια Διευθυντή του ΠΜΣ
Αγλαΐα Παππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Φυσιολογίας

Μέλη
Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια Μοριακής –Αναπτυξιακής Βιολογίας
Νίκος Γλυκός, Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστικής & Δομικής Βιολογίας
Κατερίνα Παλαιολόγου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μοριακής & Κυτταρικής Βιολογίας