ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Εργαστηριακή έρευνα στη Μοριακή Βιολογία» του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 χωρίς δίδακτρα, με στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Μοριακή Βιολογία.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτούν γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας όπως π.χ. η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, η γονιδιωματική, η μεταγραφωμική, η πρωτεϊνωματική, η βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και δικτύων βιομοριακών αλληλεπιδράσεων κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρητική και πρακτική εξοικείωση με βασικές και προηγμένες μεθόδους των Μοριακών Βιοεπιστημών, ενώ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των αφιερώνεται στην προαγωγή των δεξιοτήτων πειραματικού σχεδιασμού, διατύπωσης και ελέγχου επιστημονικών υποθέσεων, αξιολόγησης της αξιοπιστίας των ερευνητικών δεδομένων, κριτικής και αντικειμενικής ερμηνείας τους καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών και επιστημονικής επιχειρηματολογίας και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων.

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι η εργαστηριακή διπλωματική εργασία που συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και της ερευνητικής αυτοδυναμίας.

Δείτε περισσότερα στον Κανονισμό του ΠΜΣ.

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020