ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό του ΠΜΣ εδώ.