Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν -ταχυδρομικώς ή προσωπικώς- φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην ταχ. διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Kτίριο 10, Πανεπιστημιούπολη, περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100) (υπ’ όψιν κ. Ασημακόπουλου, για το ΠΜΣ: «Εργαστηριακή Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία»)

από 15/07/2019 μέχρι 20/09/2019
(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).
 

 

Σχετικά Έντυπα

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας

Συνοδευτικά Έγγραφα Αίτησης

Σύντομη Ερευνητική Πρόταση

Ενδεικτική Ύλη γραπτών εξετάσεων